Coordonator teren

Responsabilități

 • coordonarea activităților în conformitate cu obiectivele generale și specifice elaborate în cadrul cercetării pentru a asigura bunul mers al acesteia;

 • oferirea unui sprijin logistic, de documentare și de personal necesare pentru desfășurarea evenimentelor organizate în cadrul proiectului (ex. întruniri, instruiri, vizite de studiu în teren etc.), ce corespundere cu planul de acțiuni aprobat și supervizat de directorul de proiect;

 • participarea la ședințele de planificare și evaluare cu echipa de implementare a proiectului, la întrunirile cu participanții/beneficiarii proiectului şi pregătirea documentelor necesare;

 • asigurarea unei comunicări eficiente cu operatorii de teren, ceilalți coordonatori de teren, precum și cu echipa de management în vederea bunei desfașurări a cercetării și atingerii normelor lunare impuse;

 • efectuare de vizite în teren, în cadrul zonei coordonate, în vederea recrutării de noi operatori, supervizării operatorilor vechi și rezolvarea eventualelor probleme și conflicte apărute;

 • monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate de operatorii de teren și efectuarea de vizite de verificare, după caz și stabilite de comun acord cu directorul de proiect;

 • elaborarea rapoartelor periodice privind desfășurarea cercetării;

 • realizarea și actualizarea unor evidențe și situații atât financiare, cât și referitoare la materialele folosite în teren.

Cerințe

 • studii superioare (constituie un avantaj studiile în domeniul socio-umanistic);

 • experiență relevantă în domeniul managementului proiectelor;

 • abilități bune de management și negociere;

 • abilități excelente de comunicare;

 • capacități și abilități practice de coordonare a unor echipe de operatori de teren;

 • bune cunoștinte de utilizare a calculatorului, în special Word, Excel si Outlook.

Formular aplicare

Formular aplicare
captcha
Va rugam efectuati operatia din campul de mai sus.