Despre noi

Prezentă pe piața locală din anul 2005, C|C|S|A|S este un institut de cercetare din domeniul cercetării sociale și al studiilor de marketing. Staff-ul tehnic al C|C|S|A|S are o experiență de peste 19 ani în domeniul studiilor sociale și al celor de piață. Experții institutului au o vastă experiență în derularea cercetărilor cantitative și calitative, realizând până în prezent peste 150 de cercetări cantitative și peste 500 de focus –grupuri și interviuri calitative.

C|C|S|A|S este membru ESOMAR, organizația mondială a profesioniștilor în cercetare de piață.

C|C|S|A|S este unul dintre este unul dintre puținele institute de cercetare de piață din Romania care oferă servicii complete, de la design-ul cercetării, culegerea datelor din teren, analiza și interpretarea lor, până la consultanța pe domeniul de interes al clientului.

C|C|S|A|S furnizează servicii în toate segmentele de piața majore – bunuri de consum, produse farmaceutice, media și servicii.

Personalul institutului nostru este alcătuit din experți cercetători cu minim 8 ani experiență, absolvenți ai facultăților de sociologie, psihologie, asistență socială, IT.

Protectia datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CC SAS are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană [mai mult].