Servicii

 • Studii de piață - Realizate în rândul consumatorilor individuali (nivel local, regional și național) și la nivelul agenților economici, studiile de piață oferă companiilor publice și private informații pentru a lua cele mai bune decizii și a aloca în cel mai eficient mod resursele disponibile.

 • Consumer behavior studies (needs, preferences, attitudes, and behavioral patterns)

 • Product, brand and concept evaluation studies

 • Advertising research

 • Secondary data analyses on a wide variety of topics such as social trends, market segmentation, consumer behavior etc.


 • Studii sociale și sondaje de opinie - Realizate la nivel local, regional și național, cercetările sociale oferă tuturor organizațiilor și instituțiilor publice și private informațiile necesare activității lor.

 • Sărăcie și incluziune sociala

 • Calitatea vieții

 • Asistență socială

 • Sănătate

 • Educație

 • Discriminare socială

 • Relații interetnice

 • Problematica gender

 • Urbanism ți amenajarea teritoriului

 • Demografie ți mișcarea populației

 • Stiluri de viață

 • Consum și practici culturale

 • Muncă și șomaj

 • Comunicare socială

 • Diagnoza comunitară

 • Politici sociale

 • Societate civila și ONG-uri

 • Evaluarea impactului legislației

 • Studii de audiență - Realizate la nivel local, regional și național, studiile de audiență măsoară notorietatea și audiența media, evaluează conținuturile transmise și impactul acestora.

  • Audiența TV

  • Audiența radio

  • Consum presa scrisă

  • Outdoor advertising

  • Outdoor media

 • Evaluare organizațională - Realizate în instituțiile publice și private, studiile de evaluare constituie un instrument necesar diagnozei organizaționale, identificării disfuncționalităților legate de structura și posibile soluții de eficientizare a activității.

 • Culegere de date pentru alte institute de cercetare socială sau marketing prin metodele PAPI, CAPI, CATI, CAWI.Protectia datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CC SAS are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană [mai mult].