SNA FOCUS

C|C|S|A|S realizează pentru BRAT studiul național SNA FOCUS

  • BRAT - Biroul Român de Audit Transmedia

www.brat.ro

Este o asociaţie constituită în scopul măsurării şi verificării independente şi obiective a indicatorilor de performanță a diverselor produse media în funcţie de criterii convenţionale, standardizate la nivel naţional, stabilite de membrii asociaţiei. Informaţiile obţinute sunt destinate în special industriei de publicitate. Măsurarea și verificarea independentă se va realiza prin stabilirea de către membrii asociaţiei a unor definiţii comune privind indicatorii de performanță şi prin crearea unui set de reguli și standarde, metodologii de măsurare și de verificare acceptate de membrii asociației. Rezultatele măsurătorilor și verificărilor independente urmăresc să devină o sursă de date corecte şi credibile privind diversele produse media. Astfel, editorii de presă, agenţiile de publicitate, clienţii de publicitate precum și terții interesați vor beneficia de un control independent al indicatorilor de performanță ai produselor media, de compararea lor pe bază de standarde unanim acceptate de industria de publicitate, standarde care vor fi stabilite de comun acord de către membrii asociaţiei.

*Detalii suplimentare despre statutul BRAT găsiți la http://www.brat.ro/statut.

  • SNA FOCUS

SNA FOCUS este un sistem de cercetare media care oferă beneficiarilor următoarele tipuri de informații:

  • rezultate de audiență pentru presa scrisă (SNA)

  • rezultate despre consumul de produse și servicii (inclusiv mărcile consumate), stilul de viață, profilele socio-demografice (FOCUS)

*Detalii suplimentare despre studiul SNA-FOCUS găsiți la www.brat.ro/sna.

Studiul Naţional de Audienţă (SNA) este un sondaj pentru măsurarea audienţei presei scrise în România, care acoperă următoarele categorii de publicaţii:

  • Cotidiane

  • Săptămânale/ bilunare/ suplimente

  • Lunare

SNA este realizat după o metodologie specifică, acreditată pe plan internaţional pentru acest tip de sondaje.

Studiul SNA se realizează prin metoda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) și prevede aplicarea a aproximativ 14000 chestionare în perioada mai 2014 – aprilie 2015, respectiv 12 luni de intervievare continuă, cu excepția sărbătorilor de Crăciun și de Paști. În această perioadă interviurile se vor realiza în toate zilele săptămânii (de luni până duminică). Pentru realizarea acestor chestionare vor fi selectaţi un număr de operatori, fiecare operator urmând să primească câte un laptop cu încărcător, manualul în care sunt descrise pe larg caracteristicile studiului și procedurile pe care trebuie să le urmeze pentru realizarea interviurilor, instrucţiuni care vor sintetiza toate informațiile de care operatorul are nevoie pentru a rezolva rapid problemele cu care se confruntă pe teren, chestionare FOCUS, alte materiale necesare.

Universul SNA este reprezentat de populaţia care urmează să fie studiată, pentru care a fost proiectat un eşantion reprezentativ şi din care sunt selectate persoanele pentru interviu. Universul SNA este format din persoanele în vârstă de 14 – 74 de ani, rezidente în locuinţe neinstituţionalizate din mediul urban. Conform ultimelor date statistice valabile pentru 1 iulie 2010, mărimea acestei populaţii este de 9.704.416 de persoane.

SNA se deosebeşte fundamental de sondajele obişnuite prin aceea că intervievarea continuă (zi de zi) trebuie să conducă, în final, la realizarea unui număr egal de interviuri pentru fiecare zi din săptămână (luni-duminică).


Studiul de consum FOCUS

Pentru a răspunde nevoilor în creştere ale industriei de publicitate şi editorilor din România, BRAT a considerat necesar transformarea Studiului Naţional de Audienţă într-un sistem de cercetare care să ofere dintr-o sursă unică rezultate oficiale de audienţă a presei scrise şi rezultate privind consumul de produse şi servicii relevante pe piaţa românească. Acest fapt a dus la proiectarea şi conceperea studiului FOCUS. Chestionarul FOCUS este un chestionar de mari dimensiuni, tipărit pe hartie, care se auto completează de către respondent și care se va aplica doar unora dintre persoanele care au răspuns SNA-ului. Selectarea acestora este făcută automat, în functie de anumite criterii care țin de structura socio-demografica a întregului eșantion, de către aplicația CAPIBRAT. În urma completării chestionarului de FOCUS, repondetul va primi o recompensă, la alegere, dintr-o serie de 4-5 tipuri.

Chestionarul de consum FOCUS conţine întrebări referitoare la atitudinile generale de consum, consumul de produse şi servicii, categorii şi mărci, precum şi atitudinile, interesele respondenţilor.

Începînd cu noul studiu SNA-FOCUS, ce va fi realizat între 2014 – 2017, respondenții vor avea posibilitatea să completeze chestionarul de consum FOCUS și pe internet, de pe computerul personal (metoda CASI), ca alternativă la chestionarul pe hârtie. Avantajele acestei măsuri: reducerea timpului de completare, creșterea ratei de accept, inclusiv în rândul persoanelor foarte ocupate, ceea ce va duce și la îmbunătățirea eșantionului studiului, diminuarea erorilor de completare.

Glosar de termeni SNA

http://www.brat.ro/sna/glosar-de-termeni